Scoren met Twitter [Dutch post] #ilunch

ThiemeMeulenhoff organiseert maandelijks een iLunch. Een iLunch is een inspirerende bijeenkomst voor TM medewerkers. Meestal wordt een externe spreker uitgenodigd om de iLunch in te vullen. In december was ik uitgenodigd om te spreken over het succesvol inzetten van Twitter, privé en zakelijk. Mijn slides heb ik gedeeld op Slideshare en bij deze ook hier. Feedback, vragen en commentaar zijn welkom.

Popular posts

Keep the Intranet Small

Enterprise 2.0 Research

Innovation in Turbulent Times